8 thoughts on “ Stjärnfull Natt

  1. I stjärnfull natt de ljöd så klart: Frid på jord, frid på jord. Det klingade väl underbart: Frid på jord, frid på jord. Försonaren kom med hopp och frid.
  2. Jul 22,  · I stjärnfull natt de ljöd så klart frid på jord, frid på jord Det klingade väl underbart. frid på jord, frid på jord Försonaren kom med hopp och frid Men i min själ var natt och strid Ej fann jag under min levnadstid frid på jord, frid på jord Må den trötte finnna en hamn ro hos Gud, ro hos Gud Så ljuvlig som en moders famn lov.
  3. I stjärnfull natt de ljöd så klart: Frid på jord, frid på jord. Det klingade väl underbart: Frid på jord, frid på jord. Försonaren kom med hopp och frid. Men i min själ var natt och strid. Ej fann jag under min levnadstid. Frid på jord, frid på jord. Må den trötte finnna en hamn.
  4. Jan 02,  · I stjärnfull natt det ljöd så klart Frid på jord, frid på jord Det klingade väl underbart Frid på jord, frid på jord Försonaren kom med hopp och frid Men i min själ var natt och strid.
  5. I stjärnfull natt de ljöd så klart Frid på jord, frid på jord Det klingade väl underbart Frid på jord, frid på jord Försonaren kom med hopp och frid Men i min själ var natt och strid Ej fann jag under min levnadstid Frid på jord, frid på jord ()Lyrics by Sofia Karlsson On a starry night it .
  6. Jan 04,  · I stjärnfull natt de ljöd så klart frid på jord, frid på jord Det klingade väl underbart frid på jord, frid på jord Försonaren kom med hopp och frid Men i min själ var natt och strid Ej fann jag under min levnadstid frid på jord, frid på jord Må den trötte finnna en hamn ro hos Gud, ro hos Gud Så ljuvlig som en moders famn lov ske Gud, lov ske Gud Du julens klara ljus och frid Mig lys igenom .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *